Maart

2 maart t/m 4 maart 15.00 - 19.00 uur Aanmeldingsweek V.O.
3 maart 14.00 - 14.45 uur Leerlingenraad
9 maart 19.00 - 21.00 uur MR
18 maart Nationale boomfeestdag
19 maart Studiedag; leerlingen om 12.30u uit!!
31 maart 14.45 - 15.15 uur Maandafsluiting groep 3/4 & 7

April

13 april Tweede Paasdag 2020
15 april Eindtoets groep 8 (Cito digitaal & adaptief)
16 april Eindtoets groep 8 (Cito digitaal & adaptief)
17 april Koningsspelen
20 april t/m 1 mei April- / meivakantie 2020
27 april Koningsdag

Mei

20 april t/m 1 mei April- / meivakantie 2020
4 mei SKOzoK studiedag (leerlingen zijn vrij)
4 mei Studiedag; leerlingen vrij
5 mei Bevrijdingsdag (leerlingen zijn vrij)
7 mei 19.00 - 21.00 uur MR
8 mei Schoolfotograaf
13 mei t/m 15 mei Kamp groep 8
20 mei Zonnesteendag
21 mei t/m 22 mei Hemelvaartsvakantie 2020
29 mei 12.00 - 12.30 uur Maandafsluiting groep 5 & 8

Juni

1 juni Tweede Pinksterdag 2020
18 juni 19.00 - 20.30 uur Informatieavond
22 juni 19.00 - 21.00 uur MR
24 juni Studiedag; leerlingen vrij.
29 juni t/m 3 juli 15.30 - 15.00 uur Voorlopige advies-gesprekken groep 7

Juli

29 juni t/m 3 juli 15.30 - 15.00 uur Voorlopige advies-gesprekken groep 7
2 juli Rapport 2 mee
3 juli Ouder-bedank-moment
6 juli Musicalavond groep 8
8 juli Afscheidsavond groep 8
9 juli Laatste schooldag; leerlingen om 12.30u vrij
9 juli 12.00 - 12.15 uur Uitzwaaien groep 8
13 juli t/m 21 augustus Zomervakantie 2020

Augustus

13 juli t/m 21 augustus Zomervakantie 2020

September

Oktober

19 oktober t/m 23 oktober Herfstvakantie 2020

November

December

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 20-21

Januari

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 20-21

Februari

15 februari t/m 19 februari Carnavalsvakantie 2021

Maart

April

5 april Tweede paasdag 2021
27 april Koningsdag

Mei

3 mei t/m 14 mei Meivakantie 2021
24 mei Tweede pinksterdag 2021

Juni

Juli

26 juli t/m 3 september Zomervakantie 2021