Leerplicht

Wij kennen in Nederland de leerplicht;
jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden.

Leerplicht begint bij 5 jaar
Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers (asielzoekers en vreemdelingen). Soms is vrijstelling van de leerplicht mogelijk. Kinderen moeten uiterlijk de 1e dag van de nieuwe maand nadat zij 5 zijn geworden naar school.

Kinderen van 4 jaar niet leerplichtig
De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar kinderen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht.  U bent dus niet strafbaar als u uw 4-jarige kind thuis houdt. De leerplichtambtenaar kan hier niets tegen doen.

Wel gaan we er van uit dat, als uw kind bij ons naar school gaat, u hem of haar netjes afmeld met opgaaf van reden.
Zodat wij weten waar 'onze leerlingen' zijn ...

Vrij vragen:
Gebruik onderstaande formulieren om officieel vrij te vragen.

aanvraag formulier gewichtige omstandigheden
aanvraagformulier extra vakantie verlof

Beste ouders/verzorgers,

Volgens de Leerplichtwet 1969 moet uw zoon of dochter op een Nederlandse school ingeschreven staan. Wanneer uw kind(eren), na groep 8, voor een school  in België kiezen dan moet u hier jaarlijks een formulier voor invullen en bij de gemeente indienen onder vermelding van “Leerplicht”

Het formulier kunt u downloaden van de gemeentelijke website via www.bergeijk.nl Tabblad “info gemeente”, inwoners, onderwijs & kinderopvang, formulieren, formulier beroep op vrijstelling van de inschrijfplicht.

Alvast bedankt voor uw medewerking namens de leerplichtambtenaar.

link naar de gemeentesite