Onderwijsinspectie

De Inspectie van het onderwijs controleert op de zoveel tijd de kwaliteit van het onderwijs. Uiteraard komen zij ook bij ons op school.
Normaal gesproken gebeurt dit om de 4 jaar, behalve als een school onder verscherp toezicht staat.

Wanneer onze school de inspecteur weer mag verwelkomen is op dit moment niet bekend.

Link naar de inspectiesite