De Vreedzame School

De Vreedzame school gaat uit van regels en afspraken:

Regels worden "opgelegd" en er volgt een sanctie (straf) als je de regel overtreedt.
Het zijn dingen die echt niet 'door de beugel' kunnen.

Afspraken maak je met elkaar en in goed overleg. Uiteraard moet je je ook aan de afspraken houden, maar er staat niet echt een sanctie op.
Daarnaast zijn afspraken meestal 'positief geformuleerd'!

Er zijn schoolregels en -afspraken en er zijn klassenregels en -afspraken.

De schoolregels staan in de afbeelding.
De schoolafspraken zijn gemaakt met de Leerlingenraad en gelden vooral voor de algemene ruimtes!

  • Mediatoren 5
  • Mediatoren 4
  • Mediatoren 3
  • Mediatoren 2
  • Mediatoren 1