Oudervereniging

Oudervereniging De Zonnesteen

De Oudervereniging is er voor de ouders en de leerkrachten van de school, maar allereerst voor de kinderen. Wij willen dat ‘onze’ kinderen een fijne tijd hebben op basisschool De Zonnesteen.

Doelstelling van een oudervereniging
- De school ondersteunen bij de diverse taken
- De betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen
- De belangen van de ouders vertegenwoordigen
- Samen met school een leeromgeving voor de kinderen creëren die zoveel mogelijk aansluit bij de opvoeding thuis.

Wat doet de oudervereniging om zijn doelstellingen te realiseren
Het organiseren van o.a. de vijf grootste activiteiten van school, namelijk sinterklaas, kerst, carnaval, Zonnesteendag en sport- en spelletjes dag en het verrichten van hand- en spandiensten bij diverse gelegenheden.
De medezeggenschapsraad, het team en de directie adviseren over zaken, die ouders in het bijzonder aangaan.
Gemiddeld 6 maal per jaar vergaderen (in de avonduren).

De oudervereniging voert deze taken uit in een nauwe samenwerking met de leerkrachten en de schoolleiding.

 

Even voorstellen…. de OR!

Alle ouders van de kinderen, leerzaam aan BS De Zonnesteen, zijn lid van de Oudervereniging. Iedere groep wordt door een ouder vertegenwoordigd in de Ouderraad (OR), we noemen dit een klassenouder. De taak van die klassenouder is, buiten deelnemen aan de vergaderingen, het kopen van een cadeautje voor de leerkracht op diens verjaardag (namens alle kinderen) en als aanspreekpunt fungeren voor de kinderen en ouders/verzorgers uit de betreffende groep.

In de vergaderingen wordt vervolgens gewerkt aan het hoofddoel van een oudervereniging, en dat is het, in samenwerking met het team, plannen en organiseren van leuke activiteiten voor onze kinderen op basisschool de Zonnesteen.

De indeling van de klassenouders is voor het schooljaar 2018/2019 als volgt:
Groep 1 Melissa Müller 
Groep 2 Neeltje Bottram
Groep 3 Janneke Dubach
Groep 4 Marleen van Son 
Groep 5 Ester Bergmans
Groep 6 Yvonne Kwinten
Groep 7 Helma Willems
Groep 8 Esther van Dooren
 

Alle vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. U bent natuurlijk altijd welkom op een van deze vergaderingen. Graag vragen wij u dit vooraf kenbaar te maken i.v.m. mogelijke laatste moment wijzigingen van vergaderdata, tijden of locatie. Houd voor de data de website en/of nieuwsbrief in de gaten of vraag deze na bij één van de OR leden.

Vergaderingen schooljaar 2018 /2019:
woensdag 24 oktober 2018 (notulen)
dinsdag 15 januari 2019 (notulen)
dinsdag 26 februari 2019 (notulen)

De vergaderingen starten om 20.00 uur in de personeelskamer van basisschool De Zonnesteen.

Contact:
ORbsdezonnesteen@gmail.com 

  • OR

Documenten

Privacyreglement