Oudervereniging

Oudervereniging De Zonnesteen

De Oudervereniging is er voor de ouders en de leerkrachten van de school, maar allereerst voor de kinderen. Wij willen dat ‘onze’ kinderen een fijne tijd hebben op basisschool De Zonnesteen.

Doelstelling van een oudervereniging:

- De school ondersteunen bij de diverse taken
- De betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen
- De belangen van de ouders vertegenwoordigen
- Samen met school een leeromgeving voor de kinderen creëren die zoveel mogelijk aansluit bij de opvoeding thuis. 

Wat doet de oudervereniging om zijn doelstellingen te realiseren:
Het organiseren van o.a. de vijf grootste activiteiten van school, namelijk sinterklaas, kerst, carnaval, Zonnesteendag en sport- en spelletjes dag en het verrichten van hand- en spandiensten bij diverse gelegenheden.
De medezeggenschapsraad, het team en de directie adviseren over zaken, die ouders in het bijzonder aangaan. Gemiddeld 6 maal per jaar vergaderen (in de avonduren).

De oudervereniging voert deze taken uit in een nauwe samenwerking met de leerkrachten en de schoolleiding.

Even voorstellen... de OR!

Alle ouders van de kinderen, leerzaam aan BS de Zonnesteen, zijn lid van de oudervereniging. Iedere groep wordt door een ouder vertegenwoordigd in de ouderraad (OR), we noemen dit een klassenouder. De taak van die klassenouder is, buiten deelnemen aan de vergaderingen, het kopen van een cadeautje voor de leerkracht op diens verjaardag (namens alle kinderen) en als aanspreekpunt fungeren voor de kinderen en ouders/verzorgers uit de betreffende groep.

In de vergaderingen wordt vervolgens gewerkt aan het hoofddoel van een oudervereniging, en dat is het, in samenwerking met het team, plannen en organiseren van leuke activiteiten voor onze kinderen op basisschool de Zonnesteen.

De OR:
Klassenouder groep 1: Michelle Melotte
Klassenouder groep 2: Wietske Haasen
Klassenouder groep 3: Melissa Muller
Klassenouder groep 4: Neeltje Bottram
Klassenouder groep 5: Janneke Dubach
Klassenouder groep 6: Marleen van Son
Klassenouder groep 7: Ester Bergmans
Klassenouder groep 8: Yvonne Kwinten
OR-lid namens het team: Kim Smeets (leerkracht groep 3/4)

  • De OR van dit schooljaar

Alle vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. U bent natuurlijk altijd welkom op een van deze vergaderingen. Graag vragen wij u dit vooraf kenbaar te maken i.v.m. mogelijke laatste moment wijzigingen van vergaderdata, tijden of locatie. Houd voor de data de website en/of nieuwsbrief in de gaten of vraag deze na bij één van de OR leden.

Vergaderingen schooljaar 2020 /2021:
• 3 september 2020
• 27 oktober 2020 (jaarvergadering + OR)
• 8 december 2020
• 26 januari 2021
• 16 maart 2021
• 25 mei 2021

De vergaderingen starten om 20.00 uur in de personeelskamer van basisschool De Zonnesteen indien de Corona-maatregelen het toelaten. Zo niet dan vinden de vergaderingen online plaats. Contact: orbsdezonnesteen@gmail.com

Vergaderingen schooljaar 2020 / 2021:

• 3 september 2020
• 27 oktober 2020 (jaarvergadering + OR)
• 8 december 2020
• 26 januari 2021
• 16 maart 2021
• 25 mei 2021

Vergaderingen schooljaar 2019 /2020:

. 24 oktober 2018 (notulen)
.  15 januari 2019 (notulen)
. 26 februari 2019 (notulen)

 

Documenten

Privacyreglement