Verkeer / BVL

Brabants Verkeersveiligheids Label

We zijn trots om te zeggen dat onze school een "BVL" school is. BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL biedt scholen de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Door deel te nemen aan dit project draagt ook onze school een steentje bij aan de verkeersveiligheid van onze kinderen. Door subsidie van onze provincie kunnen we diverse verkeersactiviteiten uitvoeren.
Zie voor meer informatie over BVL www.bvlbrabant.nl
 
 
BVL op basisschool De Zonnesteen:
 
Om uw geheugen even op te frissen zijn hier nog eens de verkeersregels/afspraken op en rondom de school.
Wegbrengen:
Kom bij voorkeur te voet of met de fiets naar school.
De poorten gaan open vanaf 8.15 uur en 13.00 uur.
Kinderen van groep 3 t/m 8: ouders zetten hun kind af bij de poort. We vinden het fijn als kinderen rustig naar binnen kunnen lopen.
Kinderen van groep 1 en 2: ouders zetten hun kind af bij de onderbouwingang. Deze ouders worden verzocht om niet voor de poort te blijven staan, maar bij het “basketbalveldje” te gaan staan, zodat de doorgang helemaal vrij blijft.
Om de fiets (van de ouder/begeleider) te stallen hebben we een ruimte voor de gymzaal (Tijmstraat). Loop vanaf hier met uw kind via de hoofdpoort het schoolplein op.
 Fietsen van de kinderen:
- groep 1 t/m 4: in het overdekte fietsenrek
- groep 5 t/m 8: in de fietsenrekken tegen de raamkant van de school

De kinderen verlaten z.s.m. de fietsenstalling.
Fietsende kinderen komen via de zijpoort. Zij moeten voor de stoep afstappen en vanaf hier verder lopen (oppassen voor overige voetgangers).

Er mogen alleen voetgangers door de hoofdpoort.
Komt u toch met de auto, parkeer dan op de parkeerplaatsen, bij voorkeur niet in de nabijheid van de ingang en in ieder geval naast de stoep (niet half erop). Houd in ieder geval de drempel voor de hoofdpoort vrij van auto’s.
Parkeer niet voor een inrit of in de bocht.
Beperk de parkeertijd tot een minimum.

Ophalen:
Voor fietsen en auto’s geldt, m.b.t. parkeren, hetzelfde als hierboven. Met de toevoeging dat er geen auto’s geparkeerd mogen worden aan de overkant van de fietsersuitgang.
Wachten op de kinderen kan op het gehele schoolplein, behalve in het gemarkeerde vak bij de poort.
Honden mogen niet op het schoolplein. Wacht met een hond op geruime afstand van de poort, maar wel op de stoep.
Echter ook voor deze afspraken is tweerichtingsverkeer noodzakelijk. Ze worden immers gemaakt tussen verschillende partijen en dienen ook te worden gerespecteerd. Als ouder kunt u hierin een belangrijke rol spelen, door achter deze regels te staan en uw kind(eren) te stimuleren  bij het naleven hiervan. Laat bovenstaande zaken ook even weten aan opa’s, oma’s en oppassers die de kinderen af en toe ophalen.

BVL website